งานออกแบบและติดตั้งสถานีก๊าซ( Station gas)

งานติดตั้งสถานีก๊าซ (Gas Station).


 บริการสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler)

บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษา (Preventive and Maintenance) เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler), ทำความสะอาดท่อไฟ (ด้วยเครื่องแยงเขม่า), ล้างตะกรันหม้อไอน้ำ, อัดน้ำ (Hydrostatic Test) บริการหัวเชื้อน้ำมันเตาหม้อไอน้ำเพื่อลดเขม่า ควันดำ และเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ ตลอดจนออกใบรับรองหม้อไอน้ำประจำปี


 

บริการสำหรับหอระบายความเย็น (Cooling Tower)

บริการซ่อมบำรุงเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller or Cooling Tower) เช่น

1. Air Condenser ขนาดใหญ่

2. Chiller Water Cooled

3. Air cooled

4. Overhaul Compressure (ลูกสูบ)

5. Overhaul Centrifugal Chiller (Carrier)

6. ล้างทำความสะอาด Condenser (ขนาดใหญ่)


 บริการสำหรับระบบผลิตน้ำ

รับออกแบบ จำหน่ายและติดตั้งระบบผลิตน้ำดี

1. ระบบผลิตน้ำอ่อน (Softener System)

2. อุปกรณ์และสารกรองสำหรับเครื่องกรองน้ำและการปรับสภาพน้ำ

3. บริการให้คำแนะนำ รับปรึกษา พร้อมออกแบบระบบผลิตน้ำดี ต่างๆ เช่น Softener, Reverse Osmosis เป็นต้น