1. ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler)

บริษัทฯ ได้คิดค้น วิจัยเคมีภัณฑ์สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ และผลิตอย่างควบคุมทุกขั้นตอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงทัดเทียมเคมีภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ สำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำดังนี้

อ่านต่อ >>


2. ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับ Reverse Osmosis (R.O)

1. เคมีล้าง R.O
2. เคมีป้องกันตะกัน (Antitax 201)


3. ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับ SOFTENER


4. ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับระบบหล่อเย็น

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเคมีภัณฑ์สำหรับหอระบายความเย็น และผลิตโดยนักเคมีที่มีความชำนาญ เชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี มั่นใจด้วยการควบคุมกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน และใช้งานในวงการมายาวนาน สำหรับหอระบายความเย็น ดังนี้

อ่านต่อ >>


5. ผลิตภัณฑ์เคมีสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ให้บริการด้านการวิเคราะห์น้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมให้คำแนะนำ รับปรึกษาแก้ปัญหาเรื่องน้ำทิ้ง น้ำเสีย ตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม – มาตรฐานน้ำทิ้งตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

1 เคมีสำหรับบำบัดน้ำเสียโดยเคมี

2 เชื้อจุลินทรีย์สำหรับบำบัดน้ำเสียโดยชีวภาพ