บริษัท วอเตอร์เคมิคัล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

        ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่าย เคมีภัณฑ์ป้องกันตะกรันและป้องกันการกัดกร่อนสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่โรงแรม โรงพยาบาล พร้อมบริการด้านการซ่อมบำรุงสำหรับเครื่องกำเนิดไอน้ำและ เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller) โดยทีมวิศวกรและ นักเคมีผู้เชี่ยวชาญงาน และมีประสบการณ์มากว่า 20 ปี พร้อม ให้บริการอย่างมืออาชีพ

ประวัติบริษัท

        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542 โดย นักเคมีและวิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้าน Boiler ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waster Water Treatment) ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) และระบบการผลิตน้ำดี ต่างๆ เช่น Reverse Osmosis, Deionization, Soft Water เป็นต้น โดยการสนับสนุน ด้านเทคโนโลยี จากผู้ผลิตเคมีและผู้ผลิต Boiler ชั้นนำจากต่างประเทศ พร้อมห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ปัจจุบัน ให้การบริการในด้าน ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler ) ระบบบำบัดน้ำเสีย (Waster Water Treatment) ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) และการผลิตน้ำดีในระบบต่างๆ แก่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง – ขนาดใหญ่,โรงพยาบาล, งานของภาครัฐ-หน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีชื่อเสียงมากมาย

การดำเนินงาน

        บริษัทดำเนินงานพร้อมด้วยระบบประกันคุณภาพขององค์กร ที่จะทำให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการ พร้อมกันนี้ บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่แก่ลูกค้า ตลอดจนถึงผู้ที่สนใจ การดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (Waster Water Treatment) และ ระบบน้ำหล่อเย็น (Cooling Tower) เช่น การฝึกอบรมเรื่อง การใช้หม้อไอน้ำ อย่างประหยัดพลังงาน, การบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำอย่าง ถูกวิธี, มาตรฐานน้ำทิ้งสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, มาตรฐานน้ำทิ้งสำหรับโรงพยาบาล-อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับการฝึกอบรมได้ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้